קראו אודות היתרונות של רכישת מדפסת אשר יוצרה בהתאם לקווים המנחים של Energy Star. וזה לא רק חיסכון אנרגטי, אלא הרבה יותר מכך.


אז מהי מדבקת Energy Star אשר מוטבעת על גבי מדפסות, סורקים, מדפסות משולבות, מכונות צילום ומוצרים אלקטרוניים שונים ?

Energy Star הנו סימון מוכר ומהימן המוטבע על גבי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה אשר יוצרו בהתאמה לדרישות קפדניות שנועדו להשגת יעילות אנרגטית גבוהה. הרשות הקובעת את הקווים המנחים עבור התאמה לדרישות היעילות האנרגטית, היא הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה (EPA).

בחינת הזכאות להענקת סימון Energy Star מתבצעת על ידי גורמי בדיקה מצד-שלישי אשר הוסמכו לכך מטעם הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה. על מנת למנוע זיופים, תוצאות הבדיקות מבוקרות ונבדקות על ידי נציגי הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה.

מוצרים אשר נבדקו ונמצאו זכאים לשאת סימון Energy Star, הנם מוצרים אשר מסייעים לצרכנים לחסוך באנרגיה, כל זאת מבלי להידרש להקריב ולו מעט ברמת הביצועים, איכות, וקלות השימוש. נוסף לכך שצמצום צריכת האנרגיה תורם לחיסכון כספי, זה מסייע בעקיפין להפחתת פליטת גזי חממה ובמישרין לשמירה על הסביבה.

סימון Energy Star

דוגמת סימון Energy Star

סימון Energy Star ע״ג מדפסת

דוגמת סימון Energy Star מוטבע על גבי מדפסת

תקן תאימות Energy Star עבור מדפסות.

בשנת 2007, פרסמה הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה (EPA) קווים מנחים עבור יצרניות של ציוד הדמיה, הכולל : מדפסות לייזר, מדפסות דיו, מכונות צילום, מכשירי פקס, סורקים, מדפסות רב תכליתיות ומכונות שכפול. פרסום זה, כולל את ההתאמות הנדרשות מצד יצרניות המעוניינות בסימון Energy Star. לאחר כשנתיים, 1 ביולי 2009, הושק תקן תאימות Energy Star עבור מדפסות וציוד הדמיה.

החל ב- יולי 2009, יצרניות של מדפסות אשר מיישמות את דרישות התאימות של Energy Star, לגבי דגמים ספציפיים, מוסמכות להטביע עליהן תווית Energy Star.

סימון Energy Star נועד לסייע לצרכנים לזהות ולרכוש מדפסות שהנן בעלות יעילות אנרגטית גבוהה. אלו מדפסות אשר צורכות פחות אנרגיה, מה שמוביל להפחתת החיוב בחשבון החשמל, ולצימצום הפליטות של גזי חממה ומזהמים אחרים. כך מרוויח הצרכן באופן ישיר חיסכון של כסף, ובעקיפין תורם את חלקו במאמץ לשמירה על הסביבה. זאת מבלי להידרש לפשרות על רמת ביצועים, תכונות, איכות ונוחות השימוש של המדפסת.

קווים מנחים של תקן Energy Star עבור מדפסות.

ליצרניות של מדפסות מוקנית הרשות להשתמש בסימון של תווית Energy Star עבור דגמי מדפסות אשר תוכננו ויוצרו כך שיעמדו בדרישות חיסכון באנרגיה, הקבועים במפרטי תקן Energy Star שהקווים המנחים שלו, הינם :

1) המדפסת צריכה להיות חסכונית, באופן משמעותי, בצריכת אנרגיה, זאת מבלי לגרוע מן התכונות או להפחית את רף ביצועי ההדפסה הנדרשים. זאת בהשוואה אל דגמי מדפסות שאינם מתיימרים לשאת את תווית Energy Star.

2) כאשר מחירה של מדפסת, אשר מסומנת בתווית Energy Star, עולה על מחירה של מדפסת סטנדרטית, מאותה הקטגוריה, מחוייבת יצרנית המדפסת לספק לצרכן מידע, אודות החזר ההשקעה אשר יתקבל באמצעות חיסכון בעלויות כפי שזה יבוא לידי ביטוי בחשבון החשמל. זאת ביחס אל מדפסת סטנדרטית מאותה הקטגוריה.

3) על יצרנית המדפסת לספק את נתוני צריכת האנרגיה של דגם המדפסת הספציפי. זאת : במהלך הדפסה, במצב מוכן להדפסה, במצב המתנה(שהינו מצב חיסכון באנרגיה). זאת לצד, מידע על צריכת אנרגיה שבועית ממוצעת של המדפסת. מידע זה, ימסר לאחר אימות הנתונים באמצעות בדיקת גורם מוסמך.

4) הטבעת תווית Energy Star תהיה על גבי המדפסת, באזור גלוי לעין. זאת כדי לבדל את דגם המדפסת ממוצרים שאינם נושאים את תווית Energy Star.

דרישות התאימות של Energy Star לגבי מדפסות, השתנו וגובשו לאורך השנים שחלפו, הן בהעלאת רף הדרישות ליעילות אנרגטית, והן בכף שנוספו לזה דרישות נוספות אשר כוללות : ניהול מתקדם של מצבי חיסכון באנרגיה, מעבר מהיר ממצב חיסכון באנרגיה אל מצב מוכן להדפסה, העברת המדפסת אל מצב חיסכון בטונר ובנייר באמצעות מקש פיזי, הטמעת טכנולוגיות ויישומים נלווים (כמו מנהלי התקנים) אשר יסייעו לצרכנים בהפחתת הצריכה של טונר. לאלו נוספה דרישת סף המחייבת את איבזורה של המדפסת עם התקן אוטומטי עבור הדפסה דו-צדדית, דרישה זו הוחרגה עבור מדפסות אשר מדפיסות במהירות של פחות מ- 31 דפים בדקה.

יתרונות :

תווית Energy Star מעידה כי מדפסת זו הינה יעילה יותר, שקטה יותר, אמינה יותר, חסכונית יותר ותוכננה באופן בו נפלטים ממנה פחות חום ורעש.

מדפסת אשר תוכננה ויוצרה בהתאם לדרישות התאימות של Energy Star, הינה מדפסת אשר המעבד והזיכרון המותקנים בה פועלים בסינכרון מיטבי, כדי למנוע התחממות ובזבוז אנרגיה. מה שמקנה לזו ביצועי הדפסה גבוהים.

מדפסת אשר תוכננה ויוצרה בהתאם לדרישות התאימות של Energy Star, הינה מדפסת אשר הוטמעו בה טכנולוגיות אקוסטיות לצד חומרים חדשניים אשר נועדו להפחית את פליטות הרעש הבוקע ממנה, במהלך ההדפסה וכאשר זו במצב המתנה.

מדפסת אשר תוכננה ויוצרה בהתאם לדרישות התאימות של Energy Star, הינה בעלת אמינות מוגברת אשר מושגת בזכות ייעול ושיפור של מערכת החשמל והאלקטרוניקה, זאת לצד יישום טכנולוגיות איוורור מתקדמות אשר מפחיתות את החום, דבר התורם להפחתת הבלאי המואץ שעשוי להיגרם כתוצאה מחשיפה ממושכת של רכיבי הליבה אל מקור חום גבוה.

מדפסת אשר תוכננה ויוצרה בהתאם לדרישות התאימות של Energy Star, צורכת עד ארבעים וחמישה אחוזים פחות חשמל, זאת לעומת מדפסות שלא יוצרו בהתאם לדרישות התאימות של Energy Star.

מדפסת אשר תוכננה ויוצרה בהתאם לדרישות התאימות של Energy Star, מעניקה לרוכשים החזר השקעה מהיר לצד יתרונות רבים. מכאן שרכישת מדפסת שכזו, אינה רק בגדר רעיון יפה או חזון סביבתי.

סיכום :

מדפסת נושאת תווית Energy Star, תעניק לכם החזר ההשקעה מהיר בגין עלות הרכישה, ומעבר לזה, באמצעות הפחתה ניכרת של צריכת חשמל אשר מיתרגמת לחיסכון בכסף.

נוסף לזאת, מדפסות נושאות תווית Energy Star, כוללות תכונות מובנות וטכנולוגיות מוטמעות ליישום חיסכון בזמן, חיסכון בנייר וחיסכון בצריכה של טונר ודיו. אלו הופכים את כדאיות רכישתן לכדי מקסימלית.

בחינת כדאיות הקנייה של מדפסת מראה, באופן נחרץ, כי קנייה של מדפסת נושאת תווית Energy Star הינה כדאית ומשתלמת יותר, בהשוואה אל דגמי מדפסות אחרים, שהנם מאותה קטגוריה ואשר אינם נושאים תווית Energy Star.


הידעתם?


מכשירי חשמל, נושאי תוית ENERGY STAR מסייעים למשפחות ולבתי עסק, ברחבי העולם, לחסוך חשמל בערך כולל של כ- 30 מילארד דולר מדי שנה וזאת במגמת עליה משנה לשנה.

אם כל בתי האב בארה"ב יחליפו את המדפסות אשר ברשותם עם מדפסות אשר תוכננו ויוצרו בהתאם לדרישות התאימות של Energy Star, אזי ניתן יהיה לחסוך אנרגיה שוות ערך לצריכה הממוצעת של מיליון וארבע מאות אלף בתי אב בארה"ב.

אם כל בתי העסק בארה"ב יחליפו את המדפסות אשר ברשותם עם מדפסות אשר תוכננו ויוצרו בהתאם לדרישות התאימות של Energy Star, אזי ניתן יהיה לחסוך כארבעה מיליארד קוט"ש בשנה, שהם כמעט עשרה אחוזים מסך צריכת האנרגיה השנתית הנוכחית של מדפסות בכלל.

מחפשים מדפסת ?

מדפסת משרדית או מדפסת ביתית, מדפסת בצבע או מדפסת בשחור-לבן, כאן תמצאו את המדפסת המתאימה עבורכם.