מדפסות לייזר עשויות להציב סכנות כמו : מכת חשמל, כוויות, התלקחות ועוד. תוכלו להימנע ולמנוע מסכנות אלו, בשימוש נכון וזהיר.

מדפסות לייזר עשויות להוות מפגע עבור המשמשים וסביבת העבודה, ולהציב סכנות כמו : מכת חשמל, כוויות, התלקחות ועוד, אלו עשויות להגרם כתוצאה משימוש לא נכון. כדי להימנע ולמנוע מראש סכנות אלו, יש לקרוא את מדריך הוראות ההפעלה והבטיחות אשר כלול באריזת המדפסת. עם זאת, מובאות לפניכם הוראות אזהרה ובטיחות שהינן חיוניות עבור בטיחות השימוש עם מדפסות לייזר.

מחפשים מדפסת ?

מדפסת משרדית או מדפסת ביתית, מדפסת בצבע או מדפסת בשחור-לבן, כאן תמצאו את המדפסת המתאימה עבורכם.

⑴ מדפסות לייזר הן מוצר חשמלי, אין לטפל או לגעת במדפסת או בכבלי החיבור בידיים רטובות. פעולה שכזו עלולה להוביל להתחשמלות.

⑵ מדפסות לייזר פועלות במתח גבוה. לכן, לפני כל פעולה המצריכה את פתיחת המדפסת, יש לכבות ולנתק את המדפסת ממקור החשמל.

⑶ אין לפרק או להסיר את מכסי המדפסת. אין להפעיל את המדפסת ללא מכסיה או כאשר אחד המכסים שבור. כל פעולת תיקון תעשה אך ורק בידי טכנאי מדפסות מוסמך.

⑷ בתוך מדפסות לייזר ישנם חלקים לוהטים באזור יחידת ההיתוך וסביבתה, לכן כאשר נדרשת פתיחת המדפסת, יש להמתין עד להתקררותם.

⑸ ניקוי המדפסת יעשה רק כאשר היא מנותקת ממקור אספקת החשמל. עבור ניקוי חיצוני של המדפסת, ניתן להשתמש עם חומרי ניקוי נייטרליים בלבד. אין להשתמש עם נוזלים נדיפים כמו מדללים או בנזין, שכן אלו עשויים לפגוע בחלקי הפלסטיק של המדפסת.

⑹ אין להשתמש עם חומרים דליקים או ממסים אורגניים עבור ניקוי חלקה הפנימי המדפסת. שימוש באלו עשוי לגרום להתלקחות.

⑺ אין להשתמש עם שואב אבק על מנת לנקות אבקת טונר פזורה בקרבי המדפסת, הדבר עלול להוביל להתלקחות ואף לפיצוץ. אבקת טונר פזורה יש לנקות באמצעות מטלית בד נטול מוך.

⑻ מדפסת לייזר שוקלת לפחות קילוגרמים אחדים. כדי למנוע את נפילתה, יש למקמה על גבי משטח יציב ומקובע.

⑼ מדפסות לייזר פולטות במהלך פעולתן תחמוצות חנקן וגז אוזון. כדי למנוע את עליית הריכוז של גזים אלו באוויר החדר, יש למקם מדפסות לייזר בסביבה שהינה מאווררת היטב.

⑽ מקמו את המדפסת במרחק של עשרה סנטימטרים לפחות מפתחי האיוורור אשר קבועים בחלקה האחורי ובצדדיה. כמו כן, יש להקפיד על קיום מירווח מינימלי של 50 סנטימטרים מחלקה העליון של המדפסת.

⑾ אין למקם את המדפסת בקרבה אל מקורות חום או אש, אבק, לחות, מים, גזים, כימיקלים, מזגנים, מקררים וכל ציוד אשר מחולל שדות מגנטיים.


סיכום :

כדי להימנע ולמנוע מראש סכנות אלו, יש לקרוא את מדריך הוראות ההפעלה והבטיחות אשר כלול באריזת המדפסת.